Reklamace 

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, propadlou expirační dobu při dodání zboží anebo jinou zjevnou nezpůsobilost k použití či ke konzumaci ( u potravinářského zboží), či případně jiný problém, má právo jej u nás reklamovat. I když je procento vrácení zboží a reklamací mizivé, za všech okolností se snažíme zákazníkům vyjít rychle vstříc. 
 
Záruční doba
Našim zákazníkům poskytujeme záruční lhůtu v délce 24 měsíců, není-li přímo u zboží uvedena lhůta delší. Je-li na produktu, jeho obalu či v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
U potravinářských výrobků je datum minimální trvanlivosti označeno slovy „Spotřebujte do:“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu produktu, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.
Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.
Neneseme odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.
 
Postup reklamace:
1. Kontaktujte nás elektronickou poštou (e-mailem), kde uveďte popis závady nebo problému.
2. V co nejkratší době (v pracovních dnech nejdéle do 24h) vám zašleme na e-mailovou adresu potvrzení přijetí reklamace a další postup reklamace a to zpravidla:
3. výzvu k zaslání reklamovaného zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o prodeji, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.
4. Pokud reklamujete kosmetické výrobky z důvodu alergické reakce, připojte k reklamovanému zboží i lékařskou zprávu, kterou potřebujeme pro reklamační řízení s našimi dodavateli / výrobci.
 
Vyřízení reklamace
Reklamace vyřizujeme v řádu dnů, maximální lhůta je nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.
Pokud bude reklamace uznána, budou Vám náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení.
Je v našem zájmu vše vyřešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřízení čekali déle než je nutné (zpravidla je u nás vše vyřešeno do několika dnů).

Adresa pro uplatnění reklamace:
Petr Vodička, Březová 650/14, 696 18 Lužice
Kontakt pro uplatnění reklamace:
Email: info@levneprovas.cz
Tel: +420 774 183 222

Upozornění: Zásilku nezasílejte na dobírku! Taková zásilka nebude převzata.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) ve lhůtě 14 dní:

Postup:

1. Kontaktujte nás elektronickou poštou (e-mailem) na info@levneprovas.cz
2. Vyplňte a k e-mailu přiložte (nebo do e-mailu dle vzoru vypište) formulář po odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení zde)
3. Vyčkejte na potvrzení přijetí vašeho požadavku (maximálně do 24 h)
4. Zboží uveďte do původního stavu, abychom Vám mohli vrátit jeho plnou cenu. V případě zjištění opotřebení jsme oprávněni ponížit vracenou částku.
    U některých výrobků je z hygienických důvodů nutné vrátit výrobek nepoužitý případně i nerozbalený.
5. Odešlete zboží na naši adresu (zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu).
6. Po doručení vám budou nejdéle do 14 dnů vráceny pěněžní prostředky.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Toto se týká produktů, které se přichází do přímého styku s pletí a u kterých může při dávkování dojít ke kontaminaci obsahu nečistotami a bakteriemi (např. potraviny, krémy, rtěnky, lesky na rty, řasenky, pudry a make-upy bez dávkovače apod.), zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno.

Adresa pro uplatnění vrácení zboží:
Petr Vodička, Březová 650/14, 696 18 Lužice
Kontakty:
Email: info@levneprovas.cz
Tel: +420 774 183 222

Upozornění: Zásilku nezasílejte na dobírku! Taková zásilka nebude převzata.