Reklamační řád

 

I když je procento vrácení zboží a reklamací mizivé, za všech okolností se snažíme zákazníkům vyjít vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, propadlou expirační dobu při dodání zboží anebo jinou zjevnou nezpůsobilost k použití či ke konzumaci ( u potravinářského zboží), či případně jiný problém, má právo jej u nás reklamovat.  
 
Záruční doba
Našim zákazníkům poskytujeme záruční lhůtu v délce 24 měsíců, není-li přímo u zboží uvedena lhůta delší. Je-li na produktu, jeho obalu či v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
U potravinářských výrobků je datum minimální trvanlivosti označeno slovy „Spotřebujte do:“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu produktu, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.
Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.
Neneseme odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.
 
Postup reklamace:
1. Kontaktujte nás elektronickou poštou, kde uveďte popis závady nebo problému.
2. V co nejkratší době (v pracovních dnech nejdéle do 24h) vám zašleme na e-mailovou adresu další postup reklamace a to zpravidla:
3. výzvu k zaslání reklamovaného zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o prodeji,  případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu. Zásilku nezasílejte na dobírku! Taková zásilka nebude převzata.
4. Pokud reklamujete kosmetické výrobky z důvodu alergické reakce, připojte k reklamovanému zboží i lékařskou zprávu, kterou potřebujeme pro reklamační řízení s našimi dodavateli / výrobci.
 
Adresa pro uplatnění reklamace:
Petr Vodička, Březová 650/14, 696 18 Lužice
Kontakt pro uplatnění reklamace:
Email: info@levneprovas.cz
Tel: +420 774 183 222
 
Vyřízení reklamace
Reklamace vyřizujeme v řádu dnů, maximální lhůta je nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.
Pokud bude reklamace uznána, budou Vám náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení.
Je v našem zájmu vše vyřešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřízení čekali déle než je nutné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dnů).